Research Class: Mogućnosti korištenja obrazovnih sustava preporučivanja u obrazovanju STEM studenata

Naslov: Mogućnosti korištenja obrazovnih sustava preporučivanja u obrazovanju STEM studenata (izlaganje o rezultatima istraživanja)
Predavač: mr. sc. Gordan Đurović, v. pred.
Datum izlaganja: 21.11.2017. u 12:30h u predavaonici O-357

 
Sažetak: 
 
Tijekom akademskih godina 2015./2016. i 2016./2017. u okviru projekta "Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje" (13.13.1.3.05) provedeno je istraživanje koje je obuhvaćalo detaljnu analizu područja primjene obrazovnih sustava preporučivanja, njihovog trenutnog stupnja razvoja kao i područja u kojima se može očekivati njihov budući razvoj. Uz navedenu analizu tijekom istog je perioda proveden i dvogodišnji eksperiment kojim je u realnom okruženju u okviru formalnog studijskog programa namijenjenog obrazovanju STEM (eng. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) studenata istražena primjena obrazovnog sustava preporučivanja ELARS u nastavi predmeta neinformatičkog sadržaja. Na temelju dobivenih rezultata analize odnosno rezultata provedenog eksperimenta pripremljeno je i provedeno anketno ispitivanje većeg broja STEM studenata na Sveučilištu u Rijeci s ciljem utvrđivanja trenutnog stanja u korištenju alata Weba 2.0 i ishoda učenja u procesu učenja i poučavanja u obrazovanju STEM studenata. Dobiveni rezultati ukazali su na nedovoljnu uključenost i trenutnu neiskorištenost ovih resursa u obrazovnom procesu.
Povezivanjem dobivenih rezultata istraživanja s mogućnostima nadogradnje obrazovnih sustava preporučivanja namijenjenih STEM obrazovnom području, identificirano je nekoliko pravaca daljnjeg razvoja koji bi mogli proširiti uobičajenu ulogu koju obrazovni sustavi preporučivanja imaju. Kroz povezivanje metoda razvijenih za povećanje motiviranosti STEM studenata, provjeru znanja kao dijela obrazovnog ciklusa koji povezuje studente i natavnike odnosno proširenja skupa preporuka na način da sustav može istovremeno generirati skup različitih višestrukih vrsti preporuka, predlaže se mogući daljnji smjer istraživanja. Predloženo istraživanje bi moglo ponuditi odgovarajuća rješenja za dijelove obrazovnog procesa u kojima je uočena mogućnost poboljšanja kroz implementaciju obrazovnih sustava preporučivanja nadograđenih na predloženi način.