ResearchClass: Razvoj metode za modeliranje znanja - Nodes of Knowledge

Datum održavanja: četvrtak 14.5.2015. u 14.00 h u prostoriji 357
Predavač: prof. dr. sc. Mile Pavlić
Naziv predavanja: Razvoj metode za modeliranje znanja - Nodes of Knowledge
 
Sažetak: Na Research classu prezentirat će se projekt "Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama  umjetne inteligencije". Bit će prezentirana nova metoda NOK (Nodes Of Knowledge) za modeliranje teksta. Metoda NOK razvijena je kao razvojni okvir na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci i na njoj radi više istraživača i nekoliko doktoranata.  O metodi je napisano 11 članaka od čega dva WOS. Bit će prikazan nastanak ideje i njeno postepeno širenje. Autori imaju veliko iskustvo s modeliranjem znanja sadržanog u podacima te će prikazati sličnost i razlike modeliranja dokumentacije IS i teksta. Prikazat će se koncepti NOK i njihova semantika, postavke: o čvorovima, o  vezama, o mreži znanja, o operacijama nad mrežom. Prikazat će se DNOK - dijagrami NOK i FNOK - Formalizirani NOK. Bit će prikazani rezultati izvlačenja znanja iz mreže znanja, odnosno potencijala metode da na traženi upit da odgovor.