Povijest

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci osnovan je 1. travnja 2008. godine na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci zajedno s Odjelima za matematiku i fiziku, a nastao je izdvajanjem Odsjeka za informatiku Filozofskog fakulteta u Rijeci u samostalnu sastavnicu Sveučilišta u Rijeci.

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci svoje korijene vuče još iz ranih sedamdesetih godina 20. stoljeća. Naime, još se 1962./1963. godine počeo predavati kolegij Metodologija i tehnike na Visoko industrijsko-pedagoškoj školi u Rijeci. U okviru toga kolegija studenti su se upoznavali sa sljedećim sadržajima: Osnove kibernetike, Uvod u građu računala, Osnove programiranja i Teorije i tehnike znanstvene i tehnološke dokumentacije. U to se vrijeme jedino u Brodogradilištu „3. maj“ intenzivno koristila tada raspoloživa računalna oprema.

S vremenom se navedeni predmet nazvao Informatika. 1971. godine prof. Pavle Dragojlović napisao je prvi sveučilišni udžbenik u SFRJ pod nazivom Informatika. U to vrijeme izrađeni su projekti za osnivanje Sveučilišnog računskog centra (SRCE) u Zagrebu s ciljem da po drugim gradovima budu postavljeni manji terminali te da se u Rijeci, u svakoj visokoškolskoj ustanovi instalira po jedno mini-računalo. Rezultat toga je bio da je u Zagrebu nabavljeno veliko računalo UNIVAC, a za Rijeku je stiglo jedno mini-računalo tvrtke DATA GENERAL, tip NOVA 800.

Spomenuto se računalo počelo koristiti u nastavi na studiju informatike koji je započeo 1975. na tadašnjem Fakultetu industrijske pedagogije. Prvi takav studij trajao je dvije godine, a nakon toga, studij informatike prerasta u četverogodišnji studij. Već u 1978. godini nabavljeno je i prvo mini-računalo APPLE II Plus pa su studenti imali priliku upoznati i najnovije rezultate elektroničke industrije.

1984./85. godine na tadašnjem Pedagoškom fakultetu pokreće se studij matematike i informatike po nastavnom planu koji je bio je identičan nastavnom planu i programu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

1987. godine osnovan je Zavod za informatiku s ciljem da se na jednom mjestu objedine informatički sadržaji te primjenom informacijske tehnologije osuvremene nastavni sadržaji na studijskim grupama matematike i informatike, kao i na svim ostalim studijskim grupama.

1994. Zavod za informatiku je preimenovan u Odsjek za informatiku, najprije Pedagoškog fakulteta, a od 1998. novoosnovanog Filozofskog fakulteta u Rijeci. Osnovna djelatnost Odsjeka za informatiku Filozofskog fakulteta bila je održavanje nastave informatičkih kolegija i omogućavanje korištenja opreme različitim dodiplomskim studijima Filozofskog fakulteta, a posebno za studijske grupe Matematika i informatika i Pedagogija informatika.

Akademske godine 1999./2000. pokrenut je dvopredmetni studij informatike koncipiran kao otvoreni program koji se može povezivati sa svim profilima studija na Filozofskom fakultetu koji su utemeljeni kao dvopredmetni.

2005./2006. godine započinje studij jednopredmetne informatike po Bolonjskom procesu,(uvođenje triju ciklusa studiranja zasnovanih na ECTS bodovnom sustavu) te se danas u ovom obliku izvode svi studijski programi Odjela za informatiku. Godinu dana nakon osnivanja Odjela, 2009. godine pored dva nastavnička smjera na diplomskom studiju informatike otvoren je i opći smjer, s ciljem obrazovanja kadrova za rad u privredi. Kako bi se diplomski studiji omogućili širem krugu zainteresiranih studenata, 2010. godine pokrenut je razlikovni preddiplomski program informatike. 2012. godine pokrenut je poslijediplomski doktorski studij informatike za obrazovanje budućih znanstvenika i istraživača.

Od početka akademske godine 2012/2013. po završetku izgradnje nove zgrade odjela u prostoru sveučilišnoga Kampusa na Trsatu Odjel seli na novu lokaciju (Radmile Matejčić 2, Rijeka).