Mapa Weba

Programski i organizacijski odbor

Međunarodni programski odbor:

  • Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
  • Prof. dr. sc. Mirjana Kljajić Borštnar, Sveučilište u Mariboru, Slovenija 
  • Prof. dr. sc. Gorgji Madјarov, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedonija
  • Izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
  • Dr. sc. Slobodan Beliga, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Organizacijski odbor:

  • Prof. dr.sc. Sanda Martinčić-Ipšić
  • Izv. prof. dr.sc. Marina Ivašić-Kos
  • Dr. sc. Maja Gligora Marković
  • Dr.sc. Slobodan Beliga
  • Matea Turalija