Mapa Weba

Izmijenjeni Pravilnik doktorskog studija OIRI

Poštovani studenti doktorskog studija, skrećemo pažnju da je na snagu stupio izmijenjeni Pravilnik doktorskog studija OIRI koji je dostupan na stranicama doktorskog studija.

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij 2021./2022.

Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij Informatika u akademskoj 2021./2022. godini. Detalje potražite u priloženom Natječaju.

Znanstveni programi mentora

Vijeće Odjela za informatiku na svojoj je 12. sjednici donijelo Odluku o usvajanju znanstvenih programa potencijalnih mentora na doktorskom studiju.

Simpozij za doktorande

CECIIS i EDEN organiziraju simpozij za doktorande koji će se održati 14.10.2021. godine.

Prezentacije o Erasmus natječajima 2021./2022.

Sveučilište u Rijeci je 17. svibnja 2021. raspisalo Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru 2021./2022. te Natječaj za mobilnost osoblja u 2021./2022. u okviru programa Erasmus.

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Romea Šajine

Kandidat Romeo Šajina polagat će kvalifikacijski ispit u ponedjeljak, 24. svibnja 2021. godine u 12:00 sati online putem alata MS Teams Sveučilišta u Rijeci (kod za pristup: w98ahy9).