Mapa Weba

Poziv i program međunarodne AARC konferencije za doktorande

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci organizira međunarodnu AARC konferenciju za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.

AARC doktorska konferencija - produljenje roka

Sveučilište u Rijeci na čelu s rektoricom Snježanom Prijić-Samaržijom preuzelo je koncem svibnja 2018. godine jednogodišnje predsjedanje Rektorskom konferencijom Alpe-Adria (Alps-Adriatic Rectors' Conference - AARC) u sklopu koje će se u organizaciji Doktorske škole Sveučilšta u Rijeci organizirati međunarodna AARC konferencija za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Francesca Molinarija

Kandidat Francesco Molinari polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 4. srpnja 2019. godine u 10:00 sati u porostoriji O-357.

Obrana teme - Ivona Franković

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Pedagoško-tehnološki okvir za učenje programiranja temeljen na obrazovnim računalnim igrama” ("Pedagogical and technological framework for learning programming based on educational computer games") kandidatkinje Ivone Franković, održat će se u utorak, 18. lipnja 2019. godine u 11:00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku (prostorija O-403) pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Doktorska ljetna škola: "Quality of Living and Working Conditions in Europe"

Sveučilište u Rijeci poziva vas na doktorsku ljetnu školu pod nazivom "Quality of Living and Working Conditions in Europe" koju organizira u suradnji sa Sveučilištem u Ljubljani i Sveučilištem u Grazu. Doktorska ljetna škola održat će se na engleskom jeziku od 6. do 8. lipnja 2019. na Kampusu, u Akvariju (gornja prostorija) na Kampusu, Trsat (Radmile Matejčić 5).