Mapa Weba

AARC doktorska konferencija

Sveučilište u Rijeci na čelu s rektoricom Snježanom Prijić-Samaržijom preuzelo je koncem svibnja 2018. godine jednogodišnje predsjedanje Rektorskom konferencijom Alpe-Adria (Alps-Adriatic Rectors’ Conference – AARC) u sklopu koje će se u organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci organizirati međunarodna AARC konferencija za doktorande 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, u zgradi sveučilišnih Odjela, dvorana O-028, sa službenim početkom u 9:00 sati.

Mini-tečaj namijenjen studentima poslijediplomskih specijalističkih i sveučilišnih (doktorskih) studija

Od 6. do 8. svibnja 2019. godine održat će se mini-tečaj namijenjen studentima poslijediplomskih specijalističkih i sveučilišnih (doktorskih) studija. Mini tečaj održat će se u zgradi Filozofskog fakulteta u Rijeci, dvorana br. 138, Sveučilišna avenija 4, Rijeka. Poziv i raspored predavanja kao i životopise predavača možete pronaći u nastavku.

Upisi u više semestre doktorskog studija

Upisi će se odvijati u studentskoj službi Odjela u periodu od 1.-15. travnja 2019. godine u uredovno vrijeme od 11.00-14.00 sati (u zgradi Sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2). Ostale informacije možete pronaći u ispod priloženoj obavijesti za upis.

Obrana teme - Gordan Đurović

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Model sustava za vrednovanje u STEM obrazovanju temeljen na principima obrazovnih sustava preporučivanja” ("A Model of an Evaluation System for STEM Education Based on the Principles of Educational Recomender Systems") kandidata mr. sc. Gordana Đurovića, održat će se u petak, 18. siječnja 2019.godine u11:00 satiu Vijećnici Odjela za informatiku (prostorijaO-403) pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Natječaj za sufinanciranje aktivnosti studenata poslijediplomskih doktorskih studija Sveučilišta u Rijeci

Objavljen je natječaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za sufinanciranje aktivnosti studenata poslijediplomskih studija u 2018. godini. Tekst natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Upis u 1. semestar doktorskog studija

Upisi će se odvijati u studentskoj službi u periodu od 20.-30. studenog 2018. godine u uredovno vrijeme od 11.00-14.00 sati (u prizemlju zgrade sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2). Ostale informacije i raspored nastave možete pronaći u ispod priloženoj obavijesti za upis.