Mapa Weba

Obrana teme - Perino Krneta

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom Metodika za održavanje poslovnog softvera“ („Methodology for Business Software Maintenance“) kandidata Perine Krenete, održat će se u srijedu, 27. svibnja 2015. godine u 10,00 sati u prostoriji O-367 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Obrana teme - Danijela Jakšić

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom Model repiozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje osnovnim podacima“ („Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system“) kandidatkinje Danijele Jakšić, održat će se u četvrtak, 28. svibnja 2015. godine u 12,30 sati u prostoriji O-365 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Obrana teme - Petar Jurić

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Dubinska analiza tijekovnih podataka u sustavima prilagođenim za mobilno učenje uz računalne igre i društvene mreže“ („Stream Data Mining in Systems Adapted to Mobile Game-based Learning and Social Media“) kandidata Petra Jurića, održat će se u utorak, 16. prosinca 2014. godine u 11,00 sati u prostoriji 357 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Obrana teme - Adam Butigan

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Metodika prijenosa CAD podataka iz prostornih planova u geografski informacijski sustav prostornog uređenja“ („Methodology of the CAD data conversion from spatial plans to the  geographic information system of the physical planning“) kandidata Adama Butigana, održat će se u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 10,00 sati u prostoriji 359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Obrana teme - Igor Jugo

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „„Prilagodljivi tutorski sustav za e-učenje podržan dubinskom analizom podataka“ („Adaptive tutoring e-learning system supported by data mining“) kandidata Igora Juga, održat će se u srijedu, 17. prosinca 2014. godine u 13.00 sati u prostoriji 358 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Obrana teme - Jasminka Tomljanović

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav za generiranje pitanja i provjeru prevođenja s hrvatskog jezika na engleski jezik“ („The system for generating questions and verify translation from Croatian to English“) kandidatkinje Jasminke Tomljanović, održat će se u četvrtak, 18. prosinca 2014. godine u 9,30 sati u prostoriji 359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu: