Mapa Weba

Obrana teme - Slobodan Beliga

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Izvlačenje ključnih riječi iz teksta zasnovano na strukturnim svojstvima jezičnih kompleksnih mreža” ("Keyword Extraction Based on the Structural Properties of Language Complex Networks") kandidata Slobodana Belige, održat će se u petak, 6. listopada 2017. godine u 16,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku (prostorija O-403) pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 

Obrana teme - Marina Rauker Koch

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav za generiranje odgovora na pitanja razvijen na osnovi konceptualnog okvira Node of knowledge ili Transformacija rečenica i pitanja u relacijsku bazu podataka te odgovora na pitanja pomoću konceptualnog okvira Node of knowledge" (Q/A System Developed on the Basis of the Conceptual Framework Node of Knowledge or Transformation of Sentences and Questions into a Relational Database and Answers to Questions Using the Conceptual Framework Node of knowledge) kandidatkinje Marine Rauker Koch, održat će se u utorak, 13. lipnja 2017. godine u 14,30 sati u prostoriji O-357 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 

Obrana teme - Sabrina Šuman

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Sustav temeljen na znanju za potporu modeliranju podataka metodom entiteta i veza” ("Knowledge Based System for Data modelling Support using Entity-relationship method")  kandidatkinje Sabrine Šuman, održat će se u četvrtak, 1. lipnja 2017. godine u 11,30 sati u prostoriji O-359 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 

Obrana teme - Miodrag Sretenović

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom „Adaptivni transformacijski model održavanja poslovnih aplikacija“ („Adaptive transformation model maintenance of business applications“) kandidata Miodraga Sretenovića, održat će se u ponedjeljak, 18. srpnja 2016. godine u 10,00 sati u prostoriji O-365 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:
 

Obrana teme - Maja Gligora Marković

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom  „Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi“ („The system for dynamic generation of learning objects as support for individual personalized teaching”)  kandidata Maje Gligore Marković, održat će se u ponedjeljak, 16. svibnja 2016. godine u 10,00 sati u Vijećnici Odjela za informatiku pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu:

Obrana teme - Vanja Slavuj

Javna obrana teme doktorskog rada pod nazivom  „Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike“ („Adaptive e-learning system for detecting and enhancing language competences based on the Common European Framework of Reference for Languages”)  kandidata Vanje Slavuja, održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. godine u 12,30 sati u prostoriji O-358 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorata u sastavu: