Mapa Weba

Obrana doktorske disertacije pristupnika Vanje Slavuja

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 34. sjednice održane dana 13. lipnja 2017. godine
 
VANJA SLAVUJ
branit će doktortsku disertaciju 

Prilagodljivi sustav e-učenja za određivanje i poboljšanje jezičnih kompetencija zasnovan na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike 
(Adaptive e-larning system for assessing and developing language competences based on the Common European framework of reference for languages)

Obrana doktorske disertacije pristupnice Martine Ašenbrener Katić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 29. sjednice održane dana 21. ožujka 2017. godine
 
MARTINA AŠENBRENER KATIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Sustav za integraciju relacijske baze podataka i jednostavnih rečenica prirodnog jezika primjenom konceptualnog okvira „Node of Knowledge“ 
(A system for integration of relational database and simple sentences in natural language using the "Node of Knowledge" conceptual framework)

Obrana doktorske disertacije pristupnice Danijele Jakšić

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 23. sjednice održane dana 15. studenoga 2016. godine
 
DANIJELA JAKŠIĆ
branit će doktorsku disertaciju

Model repozitorija meta-podataka za evoluciju sheme skladišta podataka te integraciju sa sustavom za upravljanje matičnim podacima
(Metadata repository model for data warehouse schema evolution and integration with master data management system)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Igora Juga

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 18. sjednice održane dana 31. svibnja 2016. godine
 
mr. sc. IGOR JUGO
branit će doktorsku disertaciju

Prilagodljivi tutorski sustav za e-učenje podržan dubinskom analizom podataka
(Adaptive 
tutoring e-learning system supported by data mining)