Preddiplomski studij

Preuzmite programe preddiplomskih studija Odjela za informatiku

Verzije programaDo 2012./2013.Od 2012./2013.Do 2019./2020.Od 2019./2020.
Preddiplomski sveučilišni studij informatike (jednopredmetni) -
Preddiplomski sveučilišni studij informatike (dvopredmetni) - -

Napomena: U akademskoj godini 2017./2018. neće se upisivati nova generacija studenata u 1. godinu Preddiplomskog studija Informatike – dvopredmetni u kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Upiši studij