Mapa Weba

Informativni dan Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja"

Centar za EU projekte Sveučilišta u Rijeci poziva sve zaiteresirane na Informativni dan Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (Unity Through Knowledge Fund) i prezentaciju natječaja za potporu „Preko granice“.

CECIIS 2015- 2nd Call for Papers

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu poslao je poziv za sudjelovane na CECIIS konferenciji u rujnu 2015. godine. Niže preuzmite poziv i teme interesa na konferenciji.