Languide

Languide (2019-203-060377)

Languide je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja.

Trajanje: 1.9.2019. – 31.8.2022.
Koordinator projekta: UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KOPAR (prof. Neva Čebron)
Koordinator na UNIRI: Odjel za informatiku (doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Partneri na projektu:

  • MAELARDALENS HOEGSKOLA (ŠVEDSKA)
  • UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV (RUMUNJSKA)
  • SVEUCILISTE U RIJECI (HRVATSKA)
  • SVEUČILIŠTE U ZADRU (HRVATSKA)
  • UNIVERSIDAD DE CASTILLA – LA MANCHA (ŠPANJOLSKA)

Sažetak:

Usvajanje stranog jezika i višejezičnost važni su elementi jezične politike Europske unije o poznavanju dva jezika uz materinji, a s ciljem promicanja mobilnosti i međukulturološkog razumijevanja.

Fokus Languide projekta je na internacionalizaciji obrazovanja, sve popularnijoj upotrebi digitalnog učenja i podršci individualiziranom pristupu učenju. Cilj projekta je razvoj alata za pospješenje poznavanja jezika i pružanje podrške usvajanju stranog jezika. Projekt promovira internacionalizaciju programa visokog obrazovanja i korištenje suvremenih informatičkih tehnoloških rješenja.

U projekt je uključeno šest partnera iz pet lingvistički i geografski raznolikih područja Europe, sa specijalizacijama u usvajanju jezika te razvoju softvera.

U okviru projekta postavit će se zajednička metodologija za pripremu smjernica u učenju stranog jezika s fokusom na jezik struke. Metodologija će činiti temelj izrade jezičnih resursa za tri razine učenja stranog jezika. Na temelju novonastalih jezičnih resursa, izradit će se mobilna aplikacija. U posljednjoj fazi engleski jezični resursi prevest će se na jezike partnera i integrirati u aplikaciju.

Aktivnosti u okviru projekta objavljivat će se na web sjedištu projekta i bit će sažete i u online monografiji zajedno s rezultatima projekta. Stvarni utjecaj projekta ogledat će se u korištenju aplikacije od strane ciljanih grupa (institucije visokog obrazovanja, nastavno i administrativno osoblje, studenti) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Dugoročno, rezultat projekta je univerzalna metodologija primjenjiva na različite jezike i polja struke, a materijali, metodologija, aplikacija i monografija će biti besplatno dostupni na web sjedištu projekta.

Službene stranice projekta: http://languide.si/en/project-description

Podijeli članak