Prof. Mario Radovan


Napomene o pisanju seminarskih radova iz predmeta "Informacijska tehnologija i društvo" i "Računalni komunikacijski sustavi", te diplomskih radova.

0. O strukturi rada

Rad treba imati slijedeću osnovnu strukturu:

    1. Što je to o čemu rad govori; dakle, prikaz (opis) onoga čime se rad bavi. Prikaz treba biti napisan tako, da netko koji tu stvar ne poznaje, može iz toga upoznati tu stvar.

    2. Gdje i kako se predmet rada upotrebljava (koristi/rabi). Ovamo spadaju i tehnički opisi, ako predmet rada iziskuje takve opise.

    3. Čemu ta stvar služi; dakle, vrste i oblici primjene onoga o čemu rad govori. Ovamo spadaju ilustrativni primjeri (ako ih ima).

    4. Koji su širi (društveni) učinci (pozitivni i negativni) onoga o čemu rad govori.

    5. Reference (izvori); načini korištenja referenci opisani su ispod.

Neke strukturne osobine rada variraju u zavisnosti od teme kojm se rad bavi; ali svaki rad treba imati osnovnu strukturu opisanu iznad.

1. Radove ne valja pisati "novinarski". Izrazi tipa "nezamislivo", "nevjerojatno", "neviđeno" i slični, ne spadaju u fakultetske radove. Jer sve je to zamislivo, vjerojatno i viđeno.

2. Svaki podatak (veličina, tablica) i/ili tvrdnja (činjenica) trebaju bit popraćeni referencom na izvor iz kojeg su preuzeti. Dakle, tekst treba referirati na izvore; korištene izvore nije dovoljno samo "poslagati" na kraju rada.

3. Referirati se može na razne načine; naprimjer, prema sljedećim uputstvima.

            * Reference (navesti na kraju rada; poredati ih po abecednom redu prezimena (prvog) autora)

            * Knjige se navode ovako:

            Ružić, Ivica (2001) Računalne mreže, Rijeka: Adamić

            * Članci se navode ovako:

            Marić, Marina (2006) "Utjecaj gama zraka na rast kukuruza", Napredna istraživanja, Vol. 17, No. 2, str. 157-168.

            * Zbornici radova (sa simpozija) navode se ovako:

            Jugo, Igor; Radovan, Mario (2005) "Exception Handling in PHP and ASP.NET", u Proceedings of the International Conference on Information and Intelligent Systems, Varaždin, Croatia, September 21-23, 2005, pp. 333-340.

            * Web-stranice može se navoditi ovako:

            (Cisco1)          http://...... (puna URL/web adresa)

            (Cisco2)          http://...... (puna URL/web adresa)

            (Marica)          http://...... (puna URL/web adresa)

            (Parica)            http://...... (puna URL/web adresa)

Dakle, u popisu referenci, svakoj URL adresi (koja zna biti dugačka) može se dodjeliti neku oznaku; zatim se u tekstu koristi tu oznaku umjesto pune URL adrese.

            * U tekstu se onda može koristiti reference na načine kako to ilustriraju slijedeći primjeri.

            U (Ružić 2001, str.123) nalazimo podatak da ........; međutim Jugo i Radovan (2005, str. 338) tvrde da........, dok (Marica) smatra da .......... (* Napomena: poželjno je navesti broj stranice i kod web stranica, ali nije neophodno. *)

            Perica tvrdi da se "cjelokupna komunikacija preko Interneta snima i dugoročno pohranjuje" (Perica, str. 6). S tim u vezi, Marić tvrdi sa se snimanje komunikacije izvodi "prvenstveno na strojevima davatelja Internet usluga (ISP)", i to na zahtjev "raznih sigurnosnih službi" (2006, str. 163).

4. U "Reference" (literaturu) ne spadaju oni radovi koji nisu eksplicitno spomenuti u tekstu rada.

5. Seminarski i diplomski radovi nisu propagandni pamfleti. Zadatak rada nije da nas obavjesti kako je život bez proizvoda X "postao nezamisliv", već da opiše kako proizvod X radi i čemu služi.

6. Seminarski i diplomski radovi nisu slikovnice; boje se može koristiti tamo gdje je to potrebno (radi isticanja ili reprodukcije nekog sadržaja), ali ne više od toga.

7. Seminarski rad treba imati 15 stranica ili više (font TNR 12, prored 16 pt, rubovi 2,2 cm); za studente doktorskog studija (predmet RKS) 25 stranica. Broj stranica nije jedino mjerilo vrijednosti rada. Slijedeći elementi podižu vrijednost (ocjenu) seminarskog rada:

    * Precizna obrada jedne specifične teme (ne ići previše u širinu jer onda tema ostaje površno obrađena)

    * Uključivanje kvantitativnih pokazatelja (konkretnih podataka) o predmetu seminara

    * Obrada specifičnih tehničkih elemenata; naprimjer, nekog softverskog alata

Slični kriteriji vrijede i za diplomski rad, s tim da prema Pravilniku o diplomskom ispitu, diplomski rad treba imati od 40 do 80 stranica.

-----------

 

            HOME