PROF. MARIO RADOVAN - DOWNLOAD SKRIPTI

SAMO ZA STUDENTE ODJELA ZA INFORMATIKU I FFRI - ZADNJA IZMJENA: 09.12.2014.

ZABRANJUJE SE RE-HOSTING OVDJE DOSTUPNIH MATERIJALA


Računalne mreže 1

 1. Download poglavlja knjige "Računalne mreze 1"

Računalne mreže 2

 1. Download poglavlja knjige Racunalne mreze 2

Dinamičke web aplikacije 1

 1. Uvod
 2. PHP - osnovni elementi jezika
 3. Pohranjivanje i dosizanje podataka
 4. Upotreba polja (arrays)
 5. Rukovanje (znakovnim) nizevima

Dinamičke web aplikacije 2

 1. Modularnost i funkcije
 2. Objektno programiranje u jeziku PHP
 3. Kreiranje baze podataka
 4. Rad sa bazom podataka
 5. Baza podataka i web aplikacije

Inf. tehnologija i društvo

 1. O informacijskom društvu
 2. O razvoju informacijske tehnologije
 3. Informacijska tehnologija i društvena kretanja
 4. Društveno umrežavanje i slobodni softver
 5. Mediji, komunikacija i manipulacija
 6. Problemi, pitanja i perspektive

Upravljanje mrežnim sustavima

 1. Uvodne napomene
 2. Temeljni elementi
 3. Dimenzije upravljanja
 4. Upravljačke funkcije
 5. Upravljačke informacije
 6. Upravljačka komunikacija
 7. Upravljački protokoli