Patrizia Poščić

Privatno

[Home] [Posao] [Područje interesa] [Objavljeni radovi] [Privatno]

bullet

Slike

 

bullet

Obrazovanje:

                   1978. - 1986.   Osnovna škola “Nikola Tesla” Rijeka

                   1986. - 1990.   Gimnazija Andrija Mohorovičić (bivši CZKUOIK)

                   1990. - 1995.   Filozofski fakultet u Rijeci, smjer matematika-       

                                                 informatika

                   1995. - 2001.   Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, 

                                                 poslijediplomski studij

 

bullet

Zaposlenje i profesionalna karijera:

                                     nakon diplomiranja 1995. zaposlila se na Filozofskom fakultetu u      

                       Rijeci, kao mlađi asistent na Odsjeku za informatiku

                   studeni 2001. izabrana u zvanje asistenta, polje informacijske 

                       znanosti, na  Filozofskom fakultetu u Rijeci

                   trenutno je u fazi izrade doktorske disertacije na Fakultetu 

                       organizacije i informatike u Varaždinu

 

bullet

Hobi:

        čitanje

        rekreacija (aerobic i sl.)

                igra s djecom (Ana, 6 godina i Andre, 2 godine)

 

Povratak na početak stranice