Patrizia Poščić

Objavljeni radovi

Home ] Posao ] Područje interesa ] [ Objavljeni radovi ] Privatno ]

Ivašić-Kos M., Pavlić M., Poščić P.: 'Implementation of UML diagrams in IS design', 15 th  International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2004, Varaždin, 2004.

 Poščić P., Kaić A., Pavlić M.: ‘Mjerenje produktivnosti u razvoju programskog proizvoda’, CASE 16, Opatija, 2004.
Poščić P., Pavlić M., Ivašić-Kos M.: ' Usporedba objektnih modela u metodikama IDEA i IDEF 4', CASE 14, Opatija, 2002.

Poščić P.: 'Analiza uporabljivosti metodika projektiranja informacijskih sustava', Magistarski rad, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2001.

Poščić P., Pavlić M., Ivašić-Kos M.: ' Object Models in IDEA and IDEF 4 Methodologies', 12 th  International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2001, Varaždin, 2001.

Poščić P., Pavlić M., Ivašić-Kos M.: ' IDEF 4 – metoda objektno orijentiranog dizajna', CASE 13, Opatija, 2001.

Ivašić-Kos M., Pavlić M., Poščić P.: ' Dijagrami UML-a ', CASE 13, Opatija, 2001.

Poščić P., Pavlić M., Ivašić-Kos M.: 'Comparison of MIRIS and SSADM Methodology', 11th DAAAM International Symposium, Opatija, 2000.

Ivašić-Kos M., Pavlić M., Poščić P.: 'Whole-part relationship in UML and OML', 11th DAAAM International Symposium, Opatija, 2000.

Poščić P., Pavlić M., Ivašić-Kos M.: ' Method of Comparing Methodologies', 11 th  International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2000, Varaždin, 2000.

Ivašić-Kos M., Pavlić M., Poščić P.: ' Relationships in OO languages: UML and OML', 11th  International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2000, Varaždin, 2000.

Ivašić-Kos M., Pavlić M., Poščić P.: 'Whole-part relationship', 9 th  Electrotechnical and Computer Science Conference ERK’00, Portorož, Slovenija, 2000.

Poščić P., Pavlić M., Ivašić-Kos M.: 'Usporedba metodika za projektiranje informacijskih sustava', CASE 12, Opatija, 2000.

Ivašić-Kos M., Pavlić M., Poščić P.: ' Objektni jezik za modeliranje - OML ', CASE 12, Opatija, 2000.

Pavlić M., Zamlić I., Poščić P.: ' Dijagram konteksta modela podataka ', CASE 12, Opatija, 2000.

Pavlić M., Poščić P., Ivašić M.: 'Objektno orijentirana analiza u metodici IDEA', CASE 10, Opatija, 1998.

Pavlić M., Poščić P.: 'Kvalitetno obrazovanje projektanata informacijskih sustava', Međunarodni znanstveni kolokvij: Kvaliteta u odgoju i obrazovanju, Zbornik radova, Rijeka, 1998.

Pavlić M., Poščić P.: 'Objektno orijentirana tehnologija u CW 2.0', CASE 9, Opatija, 1997.

Pavlić M., Šimunović D., Trinajstić P.: 'Projektiranje složenih sustava', CASE 8, Opatija, 1996.

Povratak na početak stranice