Patrizia Poščić

 

[Home] [Posao] [Područje interesa] [Objavljeni radovi] [Privatno]

    

mr.sc. Patrizia Poščić, asistent

   

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Odsjek za informatiku

Omladinska 14, 51000 Rijeka

Tel.  + 385 51 345 046

Fax. + 385 51 345 207

 

E mail: patrizia@pefri.hr