Mapa Weba

Objavljeni su rezultati Erasmus+ projekta GLAT

GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2. Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način.

Najvažnije aktivnosti tijekom projekta su uključivale osmišljavanje edukacije za stručno usavršavanje nastavnika o različitim inovativnim metodama za poticanje razvoja algoritamskom mišljenja i učenja programiranja, s naglaskom na obrazovne strategije učenja uz pomoć igara (eng. games-based learning - GBL) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Rezultati projekta uključuju:

  1. Silabus edukacije s popratnim materijalima
  2. Vodič za nastavnike
  3. Scenarije učenja i poučavanja

Silabus je izrađen za edukaciju koja je osmišljena prema mješovitom modelu e-učenja. Naglasak je na radionicama koje se održavaju u učionici, a popraćene su online nastavom, odnosno samostalnim radom polaznika uz mentoriranje od strane voditelja edukacije. Silabus uključuje opće informacije o edukaciji GLAT te rasporede svih radionica s razradom ishoda učenja, sadržajima koji se obrađuju (uz minijature slajdova prezentacija za korištenje uz predavanja), načinima evaluacije polaznika te zadacima za samostalan rad polaznika nakon radionica (online dio nastave).

Svi materijali su dostupni u okviru GLAT Moodle e-tečaja koji je dostupan za korištenje nakon prijave u sustav za učenje MoD ili za preuzimanje i postavljanje na vlastiti sustav Moodle.

Uz silabus s materijalima, pripremljen je Vodič za nastavnike koji će pomoći nastavnicima u osmišljavanju inovativnih aktivnosti za poticanje razvoja algoritamskog razmišljanja i učenja programiranja. Vodič donosi lekcije o temama vezanim za algoritamsko razmišljanje i osnovne koncepte programiranja, kao i o relevantnim strategijama učenja i poučavanja. Lekcije uključuju poveznice na primjere dobre prakse, predloške i alate za pripremu ili provođenje aktivnosti.

Scenariji učenja i poučavanja koje su pripremili polaznici edukacije i koji služe kao primjeri dobre prakse te uključuju aktivnosti za razvoj algoritamskog mišljenja koristeći moderne pedagoške metode i odgovarajuće digitalne sadržaje i alate. Na hrvatskom jeziku su dostupna 62 scenarija s dodatnim materijalima i prilozima, poput linkova do mrežnog sadržaja ili radnih listova za aktivnosti sa i bez računala.

Svi rezultati su dostupni na web stranici projekta: https://glat.uniri.hr/

 

Podijeli članak