Mapa Weba

Vizualni identitet

Logotip Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija dostupan je u nastavku.

Korištenje logotipa dopušteno je isključivo uz uvjet pridržavanja uputa o primjeni u priručniku grafičkih standarda.

Priručnik grafičkih standarda

Logotip

Memorandum

PowerPoint predložak