Mapa Weba

Znanstveni i stručni rad

Djelatnici Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija bave se znanstvenim radom sudjelujući u znanstveno-istraživačkim projektima i surađujući s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu.

Znanstveno-istraživački projekti i programi nalaze se pretežno u području društvenih znanosti, polju informacijskih znanosti.

Istraživači na Fakultetu imaju izbor iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih (od ranije i komunikacijskih) znanosti ili iz područja tehničkih znanosti, polja računarstva.

  Strateški program znanstvenih istraživanja Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025.