Mapa Weba

Programski i organizacijski odbor

Međunarodni programski odbor:

 • Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

 • Izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

 • Prof. dr. sc. Bojan Čukić, Sveučilište Sjeverne Karoline, Charlotte SAD

 • Prof. dr. sc. Jordi Gonzalez Sabaté, Autonomno sveučilište u Barceloni, Španija

 • Prof. dr. sc. Francesco Guerra, Sveučilište Modena i Reggio Emilia, Italija

 • Prof. dr. sc. Mirjana Kljajić Borštnar, Sveučilište u Mariboru, Slovenija 

 • Izv. prof. dr. sc. Innar liiv, Tehničko sveučilište u Tallinu, Estonija

 • Prof. dr. sc. Ivan Luković, Sveučilište u Beogradu, Srbija

 • Prof. dr. sc. Gorgji Madјarov, Sveučilište sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Makedonija

 • Prof. dr. sc. Adrian Muskat, Sveučilište na Malti, Malta

 • Prof. dr. sc. Peter Peer, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

 • Prof. dr. sc. Slobodan Ribarić, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

 • Prof. dr. sc. Marko Robnik Šikonja, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

 • Prof. dr. sc. Jože Rugelj, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija 

 • Prof. dr. sc. Marcin Woźniak, Silesiansko tehničko sveučilište, Poljska 

 • Dr. sc. Maja Gligora Marković, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

 • Dr. sc. Slobodan Beliga, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Organizacijski odbor:

 • Prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
 • Izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos
 • Doc. dr. sc. Martina Ašenbrener Katić
 • Dr. sc. Maja Gligora Marković
 • Dr. sc. Slobodan Beliga
 • Matea Turalija