Mapa Weba

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru - doktorand Tomislav Ivanovski

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru pod naslovom "Peach firmness prediction using optimized regression tree models" održat će 13.1.2023. godine u 10:30h u prostoriji O-358 doktorand Tomislav Ivanovski.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru

U sklopu INFCON22 konferencije doktorandi će javno predstaviti rezultate istraživanja:

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru - doktorand Ante Mešin

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru pod naslovom "Explainable Artificial Intelligence & Algorithmic Trading Challenges to the Transparency of Machine Learning Based Models" održat će 05.10.2022. godine u 13.30h u prostoriji O-357 doktorand Ante Mešin.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru - doktorand Kristian Stančin

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru pod naslovom "Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnog procesa učenika s intelektualnim teškoćama" održat će 12.11.2021. godine u 10:00h u prostoriji O-357* doktorand Kristian Stančin.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru - doktorand Krešo Tomljenović

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru pod naslovom "Podrška odlučivanju uprave Učiteljskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temelju analize upisne populacije" održat će 18.11.2019. godine u 14:15h u prostoriji O-357 doktorand Krešo Tomljenović.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru - doktorandica Ivona Franković

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u 4. semestru pod naslovom "Edukativne igre za učenje programiranja i računalnog razmišljanja" održat će 23.11.2018. u 10:30h u prostoriji O-357 doktorandice Ivone Franković.