Mapa Weba

Studiji

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci organizira i izvodi prijediplomski, diplomske i doktorski studij Informatike:

Uz navedene sveučilišne studije, fakultet izvodi i dijelove studija koji se odnose na informatiku za studije koje organiziraju druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci:

  • Diplomski studij politehnike i informatike - organizira Sveučilište u Rijeci
  • Sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika - organizira Fakultet za matematiku
  • Sveučilišni diplomski studij Fizika i informatika - organizira Fakultet za fiziku