Mapa Weba

Obrana doktorske disertacije pristupnika Saše Samboleka

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 032-01/24-01/15, Urbroj: 2170-137-004-01-24-3) s 14.B sjednice održane dana 24. lipnja 2024. godine objavljuje se
 
da će 25. srpnja 2024. godine u 12:00 sati
u učionici O-S32, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Saša Sambolek
 
braniti doktorski rad pod naslovom
 
Detekcija osoba na slikama bespilotnih letjelica u akcijama traganja i spašavanja u neurbanim područjima
(Person Detection in Images of Unmanned Aerial Vehicles in Search and Rescue Missions in Non-urban Areas)

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Gordana Đurovića

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci sa 6. sjednice održane dana 29. veljače 2024. godine objavljuje se
 
da će 12. travnja 2024. godine u 11:00 sati u
učionici O-S32, Radmile Matejčić 2, Rijeka

mr. sc. Gordan Đurović
 
braniti doktorski rad pod naslovom
 
Model vrednovanja ishoda učenja u STEM području zasnovan na principima obrazovnih sustava preporučivanja
(Model of Learning Outcomes Evaluation in STEM Based on the Principles of Educational Recommender Systems )

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Kristiana Stančina

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci s 32. sjednice održane dana 2. studenog 2023. godine objavljuje se
 
da će 15. prosinca 2023. godine u 11:00 sati u
učionici O-S32, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Kristian Stančin
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama
(A system for recommending digital educational games as a support for planning educational activities for students with intellectual disabilities)

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Kreše Tomljenovića

Sukladno Odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci s 26. sjednice održane dana 14. rujna 2023. godine objavljuje se
 
da će 27. listopada 2023. godine u 11:00 sati u
učionici O-357, Radmile Matejčić 2, Rijeka

Krešo Tomljenović
 
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
 
Razvoj modela sustavske dinamike za planiranje ljudskih potencijala u odgoju i obrazovanju
(A system dynamic model development for human resources planning in education)

 

Obrana doktorske disertacije pristupnika Mate Krište

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 3. sjednice održane dana 29. siječnja 2021. godine
 
MATE KRIŠTO
branit će doktortsku disertaciju 

Detekcija i raspoznavanje osoba u otežanim vremenskim uvjetima primjenom infracrvene termovizije
(Human detection and recognition in harsh conditions using infrared thermal vision)

Obrana doktorske disertacije pristupnika Petra Jurića

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 88. sjednice održane dana 1. listopada 2020. godine
 
PETAR JURIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Model sustava za mobilno učenje temeljeno na dubinskoj analizi tokova podataka
(An M-Learning System Model Based on Stream Data Mining)