Mapa Weba

Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju (EduLab)

Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju okuplja istraživače koji provode interdisciplinarna istraživanja u području e-učenja odnosno razvoja i primjene naprednih informacijskih tehnologija za unapređenje kvalitete učenja i poučavanja. Djeluje u sastavu Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija koji predstavlja vodeću sastavnicu na Sveučilištu u Rijeci u primjeni e-učenja i na kojem se e-učenje primjenjuje i istražuje već više od 30 godina. Ovo područje i danas je izuzetno aktualno te laboratorij nastavlja tradiciju kroz svoja istraživanja, naglašavajući ne samo važnost primjene informacijskih tehnologija za učenje i poučavanje, već i digitalne transformacije e-učenja u obrazovanju i poslovanju primjenom suvremenih pristupa i modela e-učenja. Voditeljica laboratorija je prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić.

Članovi laboratorija bave se razvojem i unaprjeđenjem raznih oblika tehnologijom potpomognutog obrazovanja, što uključuje digitalne alate, edukativne platforme i aplikacije za obrazovanje, ali i suvremene metode za unapređenje učenja i poučavanja. Znanstveni i stručni interesi su u području multimedijskih sustava za e-učenje, prilagodljive hipermedije, sustava preporučivanja, hibridnih pristupa e-učenju, digitalnih alata za poučavanje, učenje i vrednovanje te različitih pedagoških pristupa poput učenja temeljenog na igrama i problemskog učenja.

Trenutno aktualni smjerovi znanstvenih istraživanja su:

  • razvoj modela e-učenja temeljen na obrazovnim igrama, igrifikaciji i obrazovnim sustavima preporučivanja
  • razvoj suvremenih pedagoško-tehnoloških okvira za unaprjeđenje kvalitete učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja uz pomoć obrazovnih igara
  • razvoj obrazovnih sustava preporučivanja za računalno potpomognuto vrednovanje znanja u STEM području.

Rad laboratorija uključuje istraživanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima iz područja e-učenja, izradu znanstvenih i stručnih radova, aktivnosti uspostavljanja kontakata sa sličnim domaćim i međunarodnim istraživačkim grupama te organizaciju prezentacija, radionica i ostalih događanja iz područja rada Laboratorija. Među projektima se ističu Digitalne igre u kontekstu učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja - Degames, GLAT i Coding4Girls.

Članovi laboratorija organiziraju prezentacije svojih znanstvenih istraživanja i projekata te predavanja i radionice o trendovima i dobrim praksama iz područja e-učenja za ostale djelatnike fakulteta i studente, ali i za nastavnike i učenike u školama te ostale zainteresirane za ovo područje.

U smislu obrazovanja mladih stručnjaka, u rad laboratorija su uključeni doktorandi, a aktivnosti laboratorija uključuju mentoriranje studenata preddiplomskih i diplomskih studija zainteresiranih za stjecanje dodatnih kompetencija i znanstveno-istraživački rad.

Podijeli članak