Mapa Weba

9. PhD Career Café – “Znanost u eri umjetne inteligencije”

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra te Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju devetu tribinu PhD Career Café, koja će se održati u četvrtak, 20. lipnja u 18:00 sati, u Gradskoj knjižnici (Art kvart).

Obrana teme - Robert Šaina

Javna obrana teme doktorskog rada kandidata Roberta Šajine pod nazivom "Metode uspostavljanja veza i personalizacije modela dubokog učenja među istorazinskim heterogenim agentima  (Methods of connection establishment and deep learning model personalization in peer-to-peer heterogeneous systems)"  koju je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Ive Ipšića i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirana Pobara, održat će se u utorak 21.05.2024. godine u 12:00 sati na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija, u Vijećnici (soba 403, 4. kat u tornju Zgrade Odjela na Kampusu) pred povjerenstvom za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

Radionica za doktorande: Uravnotežena navigacija doktorskim studijem: Razvoj strategija za upravljanje vremenom, stresom i karijerom

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilišnim savjetovališnim centrom u Rijeci te Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci organizira višednevnu radionicu pod nazivom “Uravnotežena navigacija doktorskim studijem: Razvoj strategija za upravljanje vremenom, stresom i karijerom” koja će se održati od 26. do 28. svibnja 2024. godine u znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, Palači Moise na otoku Cresu.

Obrana teme - Đurđica Vukić

Javna obrana teme doktorskog rada kandidatkinje Đurđice Vukić pod nazivom "Metodologija razvoja kurikuluma temeljena na metodama analize mreža (Methodology of curriculum development based on network analysis methods)"  koju je izradila pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanje Čandrlić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Alena Jakupovića, održat će se u petak, 26.4.2024. godine u 12:00 sati u učionici O-358 pred Povjerenstvom za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:

Okrugli stol Budućnost doktora_ica znanosti: Pomicanje granica izvan tradicionalnih akademskih puteva

U sklopu ovogodišnjeg Festivala znanosti, Građevinski fakultet u suradnji s Uredom za karijere SSC-a, Doktorskom školom i Studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci organizira okrugli stol na temu: Budućnost doktora_ica znanosti: Pomicanje granica izvan tradicionalnih akademskih puteva.

Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Luke Jeličića

Kandidat Luka Jeličić polagat će kvalifikacijski ispit u ponedjeljak, 22.4.2024. godine u 10:00 sati u učionici O-358 pred Povjerenstvom u sastavu: