Mapa Weba

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnu djelatnicu).

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, na određeno puno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

četiri nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, na neodređeno puno radno vrijeme.

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, na određeno puno radno vrijeme (zamjena za privremeno odsutnu djelatnicu).

Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, na određeno puno radno vrijeme.