Mapa Weba

Diplomski studij

Preuzmite programe diplomskih studija Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija

Verzije programaSveučilišni diplomski studij InformatikaObrazloženje izmjena i dopuna
Aktualni program
Do 2021./2022.  
Do 2012./2013.  
Verzije programaSveučilišni diplomski studij Informatika - nastavnički smjerObrazloženje izmjena i dopuna
Aktualni program
Do 2021./2022.  
Do 2012./2013.  

Upiši studij