Mapa Weba

Research Class: Accelerating Drug Discovery and Development with AI and ML Techniques

Datum i mjesto održavanja: 23. ožujka 2023. godine u 11:30 sati, u učionici O-357
Predavač: Patrik Nikolić, mag. med. chem., BioRX Partneri d.o.o.
Naziv predavanja: Accelerating Drug Discovery and Development with AI and ML Techniques
Jezik predavanja: Engleski jezik

Research Class Laboratorija za semantičke tehnologije

U petak, 16. prosinca 2022. godine s početkom u 14:00 sati u predavaoni S-32 održat će se dva Research Class predavanja članova Laboratorija za semantičke tehnologije.

Research Class: Cross-lingual transfer with large language models

Datum održavanja: 24. studenog 2022. u 14:00 sati, prostorija O-357
Predavač: Marko Robnik Šikonja, Professor of Computer Science and Informatics at University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science
Naziv predavanja: Cross-lingual transfer with large language models

Research Class: Artificial Intelligence for Managing Workplace Safety: Case of Medical Face Mask Detection

Datum održavanja: 10. studenog 2022. u 12:00 sati, prostorija O-365
Predavač: doc. dr. sc. Pavle Milošević, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu
Naziv predavanja: Artificial Intelligence for Managing Workplace Safety: Case of Medical Face Mask Detection

Research Class: Istraživanja Laboratorija za semantičke tehnologije

Datum održavanja: 20. srpnja 2022. od 10:00 sati u učionici O-S32
Predavači: dr. sc. Dino Pitoski, Karlo Babić, Milan Petrović
Naziv predavanja: Istraživanja Laboratorija za semantičke tehnologije

Research Class: SIMON: free and open-source software for knowledge discovery in biomedicine

Datum održavanja: 8. lipnja 2022. u 12:00 sati u Vijećnici
Predavač: dr. sc. Adriana Tomic, Oxford Vaccine Group, Centre for Clinical Vaccinology and Tropical Medicine (CCVTM), Churchill Hospital Old Road, Headington Oxford United Kingdom
Naziv predavanja: SIMON: free and open-source software for knowledge discovery in biomedicine