Sveučilište u Rijeci objavilo dva natječaja za dodjelu stipendija

Sveučilište u Rijeci objavilo je dva natječaja za:
 
1)      dodjelu stipendija za izvrsnost studentima Sveučilišta u Rijeci i
2)      dodjelu stipendija doktorandima Sveučilišta u Rijeci.
 
Više informacija potražite na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci.