Mapa Weba

INFCON24 - Znanstveni skup doktorskih studenata informatike

Znanstveni skup doktorskih studenata informatike namijenjen je predstavljanju recentnih rezultata doktorskih istraživanja.

Poziv za prijavu radova

Dragi doktorski studenti,

pozivamo vas da prijavite rad na 3. Znanstveni skup doktorskih studenata informatike: INFCON24 koji će se održati u zgradi Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, 8. - 9. studenog 2024. godine na adresi Radmile Matejčić 2, u predavaonici O-028.

Prijavljeni radovi sadržajno trebaju obuhvaćati pregled trenutnih istraživanja doktorskih studenta informatike (mogu sadržavati već objavljene rezultate uz obavezno navođenje izvorne objave), koji se ukratko opisuju u obliku proširenog sažetka dužine 1 do 2 stranice teksta prema formatu u predlošku. Službeni jezik je hrvatski, ali radovi se prihvaćaju i na engleskom jeziku.

Tijekom prezentacije u trajanju od 15 minuta, u prvih 10 minuta doktorandi će predstaviti svoja tekuća istraživanja, dok će u posljednjih 5 minuta kratko predstaviti postignute rezultate u protekloj akademskoj godini. Postignuti rezultati obuhvaćaju: objavljene znanstvene radove, ljetne škole, znanstveno-istraživačke boravke u inozemstvu, položene predmete na studiju, položene obveze na studiju, itd. Ukratko, obuhvaćaju sve što je relevantno za godišnje izvješće doktorskog studenta.

Obrazac za prijavu i predaju proširenog sažetka nalazi se na poveznici.
Radove je potrebno oblikovati sukladno predlošcima za prijavu radova.

Upute za autore (HRV)
Guidelines for authors (ENG)

Važni datumi

Predaja proširenih sažetaka: 15.9.2024.

Registracija

Troškovi kotizacije iznose 20 EUR.

Podaci za plaćanje:

FIDIT
IBAN: HR1524020061400006966
Poziv na broj odobrenja: OIB
Opis plaćanja: kotizacija za INFCON 24
Iznos: 20€

Vrijeme i mjesto održavanja

Mjesto održavanja: Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilište u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 5100 Rijeka, predavaonica O-028
Datum: 8. i 9. studenog 2024.

Pozvana predavanja

TBA

Program

TBA

Zbornici radova s prethodnih konferencija

Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Infcon 2023

Zbornik sažetaka znanstvenog skupa Infcon 2022