StudentClass: Predstavljanje projekta "Kreativna Rijeka: cross-medijska radionica"

Pozivamo studente na predstavljanje projekta "Kreativna Rijeka: cross-medijska radionica" koje će održati u četvrtak 19. svibnja 2016. godine u 12:00 sati u dvorani O-S32 Odjela za informatiku. 

Na projektu sudjeluju studenti preddiplomskog studija informatike Leo Vitasović, Jasmin Makaj i Ivana Kovačić. Projekt je napravljen u sklopu udruge Dignitas. Udruga okuplja mlade kreativne i produktivne studente te je pokrenula petodnevni radionički program za učenike osnovne škole. Radionica je održana od 21.03. do 25.03.2016. godine u osnovnoj školi Zamet u Rijeci. Tokom tih pet dana 20 učenika pohađalo je program produkcije filma. Druga grupa od 10 učenika je polazila program izrade video igre. Učenici koji su pohađali filmsku radionicu imali su mentore iz područja glume, snimanja i režije, te grupne mentore. Snimljeno je 11 dječjih filmskih uradaka u okviru tema tolerancije, multikulturalnosti i integracije. Učenici koji su pohađali radionicu izrade video igre učili su osnove rada u programu GameMaker Studio čiji je jezik baziran na C++-u te pomogli u izradi jedne video igre. Izrađivali su prostor u kojemu se odvija radnja igre te kreirali kretnje i interakcije likova.