Mapa Weba

Obrana teme - Romeo Šajina

Javna obrana teme doktorskog rada kandidata Romea Šajine pod nazivom "Razvoj arhitektura dubokih neuronskih mreža i modela za predviđanje poza više osoba u dinamičkim scenama (Development of Deep Neural Network Architectures and Models for Multi-Person Pose Forecasting in Dynamic Scenes)" koju je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, održat će se u utorak 16.07.2024. godine u 11:00 sati na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija, u Vijećnici (soba 403, 4. kat u tornju Zgrade Odjela na Kampusu) pred povjerenstvom za obranu teme doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ivo Ipšić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, predsjednik povjerenstva,
  2. izv. prof. dr. sc. Miran Pobar, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Darko Etinger, Fakultet informatike u Puli, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, vanjski član.

Odluka

Podijeli članak