Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Milana Petrovića

Kandidat Milan Petrović polagat će kvalifikacijski ispit u srijedu, 25. studenog 2020. godine u 17:00 sati online korištenjem JitsiMeet alata na sljedećoj poveznici.

Rad možete preuzeti ovdje.

Podijeli članak