Znanstveni programi mentora

Vijeće Odjela za informatiku na svojoj je 12. sjednici donijelo Odluku o usvajanju znanstvenih programa potencijalnih mentora na doktorskom studiju.

Odluka o znanstvenim programima mentora

Podijeli članak