Business Class: Marko Dupor (Asseco SEE) - Razvoj aplikacija u praksi na primjeru Asseca SEE

U ponedjeljak 24. svibnja 2021. s početkom u 12:00 sati, Marko Dupor iz Asseca South Eastern Europe predstavit će razvoj aplikacija u tvrtci u kojoj radi.

Predavanje će biti održano putem Sveučilišne platforme BigBlueButton.

Sažetak:

Predavanje će obraditi temu razvoja aplikacija u praksi na primjeru Asseca SEE u terminima organizacijskih i tehničkih aspekata. Specifično, bit će govora o organizacijskoj strukturi velikih firmi kao što je Asseco, životnom ciklusu tipičnog softverskog projekta i alatima koji se koriste prilikom razvoja i održavanja softvera te kako izgleda dan na poslu developera aplikacija.

Curriculum vitae:

Marko Dupor radi od 2018. godine kao senior PHP developer u Assecu South Eastern Europe, tvrtci za razvoj aplikacija u domenama bankarstva, financija, javnih institucija i telekomunikacija. Uz razvoj aplikacija korištenjem tehnologija PHP/Laravel/Zend/Tine, AMQP, ExtJS, Redis, MySQL i Oracle, voditelj je ureda u Rijeci i koordinator suradnje s fakultetima i studentske prakse. Prije Asseca, radio je u Codecacau i Coadriji (danas iOLAP) te kao freelancer.

Podijeli članak