Research Class: CODING4GIRLS - Predstavljanje pristupa razvoju vještina programiranja pomoću igara

Datum održavanja: 2. ožujka 2020. u 10:30 sati u učionici O-357
Predavač: doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab, Odjel za informatiku
Naziv predavanja: CODING4GIRLS - Predstavljanje pristupa razvoju vještina programiranja pomoću igara

Sažetak:

Na predavanju će biti prezentirane informacije o projektu CODING4GIRLS kojim se nastoji potaknuti uključivanje žena u obrazovanje za računalne znanosti kao jedno od područja u kojem tradicionalno prevladavaju muškarci. Projekt „Coding4Girls” za ciljnu skupinu ima učenike uzrasta od 10 do 15 godina jer je uočeno da upravo tada mnoge djevojke gube interes za STEM i računalne znanosti.

Jedan od rezultat projekta predstavlja metodološki okvir za razvoj vještina programiranja, posebice kod djevojaka, te materijali za nastavnike koji će im omogućiti jednostavniju primjenu predloženog okvira u praksi. Okvir se temelji na korištenju obrazovnih igara i pristupu design thinking te omogućuje učenicima stjecanje vještina računalnog razmišljanja i programiranja izradom jednostavnih obrazovnih igara koje uključuju probleme iz stvarnog života.

Bit će prezentirani razvijeni materijali za podučavanje programiranja u programskom jeziku Snap!  kao i planovi za implementaciju i validaciju razvijenog pristupa u hrvatskim školama.

Coding4Girls logo

 

Podijeli članak