Bilateralni slovensko-hrvatski projekt "Bilingualism in Slovene and Croatian Istria on the case of translations of administrative texts"

Službena dvojezičnost u slovenskoj i hrvatskoj Istri: primjer prevođenja administrativnih tekstova

  • Suradnik projekta sa Odjela za informatiku: doc. dr. sc. Marija Brkić Bakarić
  • Voditelj projekta za hrvatsku stranu: doc. dr. sc. Ivana Lalli Paćelat, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije
  • Voditelj projekta za slovensku stranu: doc. dr. sc. Mojca Kompara, Sveučilište Primorska, Fakultet za matematiku, prirodne i informacijske znanosti
  • Trajanje projekta: 2018.-2019.
Sažetak:

Službena dvojezičnost pretpostavlja svakodnevno stvaranje paralelnih tekstova u dvojezičnim područjima slovenske i hrvatske Istre. U većini se slučajeva tekstovi sastavljaju na slovenskom, odnosno hrvatskome, a zatim prevode na talijanski jezik. Radi službene prirode tekstova i konteksta uporabe talijanskoga jezika, vrlo je važno imati precizno i ujednačeno nazivlje kao i razvijene jezične tehnologije koje bi omogućile brži i kvalitetniji proces prevođenja pri dvojezičnim institucijama. Prilikom izgradnje, usklađivanja i obradbe nazivlja, neophodno je uzeti u obzir razlike i posebnosti triju različitih pravnih sustava, kao i trendove u prevođenju i prijevodnim tehnologijama pri sličnim dvojezičnim i višejezičnim institucijama u Europi.

Ciljevi projekta:
  • prikaz dosadašnje prakse stvaranja nazivlja i prevođenja u Istarskoj županiji i dvojezičnom slovenskom dijelu Istre
  • moguća rješenja u stvaranju novog, odnosno ujednačavanju i provjeravanju postojećega nazivlja
  • izgradnja dva paralelna korpusa sastavljena od slovenskih odnosno hrvatskih službenih javno dostupnih tekstova i njihovih prijevoda na talijanskom jeziku
  • automatski pronalazak kandidata za administrativne termine i njihove istovrijednice
  • automatsko prepoznavanje kratica i pokrata administrativnog stila i njihovih značenja te istovrijednica na drugim jezicima
  • obradba, usustavljenje i unos termina u terminološku bazu

Podijeli članak