Produljenje ERASMUS natječaja za stručnu praksu

Sveučilište u Rijeci produljuje Erasmus natječaj za stručnu praksu studenata u 2019./2020.

Natječaj je otvorenog tipa, odnosno studenti će se moći prijavljivati dok god Sveučilište raspolaže financijskim sredstvima, te će se sve uredne prijave odmah uzimati u obzir i financirati. Tekst natječaja i sve detaljne upute objavljeni su na web stranici Sveučilišta.

Podijeli članak