Obavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za izbor

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa.

Temeljem javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama (NN 81/2019), mrežnoj stranici Odjela, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ i u dnevnom listu „Večernji list“ dana 30. kolovoza 2019. godine za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (m/ž) iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polje informacijskih i komunikacijskih znanosti bez zasnivanja radnog odnosa izabran je dr. sc. Igor Jugo.

Podijeli članak