Obavijest o studentskom vrednovanju nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine provodi studentsko vrednovanje nastave ispunjavanjem online anonimnog ISVU upitnika za procjenu nastavnika i predmeta.

Ovo je vrednovanje nastave pojedinih predmeta. Studenti upisani na određeni predmet mogu pristupiti vrednovanju samo jednom, a anketa je dostupna u sustavu ISVU od 14.6.2021. godine do kraja ispitnih rokova u rujnu. Zasebno se vrednuju svi nastavnici (profesori i asistenti) koji su izvodili nastavu iz određenog predmeta.

Vrednovanje nastave putem sustava ISVU provodi se aplikacijom „Studomat“ na obrascu definiranom na razini Sveučilišta u Rijeci. Upitnik je u potpunosti anoniman te se prilikom spremanja danih odgovora u bazu podataka sustava ISVU oni ne povezuju s informacijama o studentu. Rezultati anketa za bit će dostupni nastavniku (za predmete u čijem izvođenju sudjeluje), voditeljici Odbora za kvalitetu i upravi Odjela za informatiku.

Cilj vrednovanja je procjena nastavnog rada nastavnika i suradnika određenog predmeta kao i angažmana studenta na predmetu kako bi se na temelju procjena i sugestija mogao unaprijediti rad nastavnika i nastava. Ispunjavanjem ankete studenti daju svoj doprinos poboljšanju kvalitete rada nastavnika i izvođenja nastave.

Molimo studente za iskreno i dobronamjerno odgovaranje na pitanja ankete i zahvaljujemo na suradnji!

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Odjela za informatiku

Podijeli članak