Kvalifikacijski doktorski ispit kandidata Francesca Molinarija

Kandidat Francesco Molinari polagat će kvalifikacijski ispit u četvrtak, 4. srpnja 2019. godine u 10:00 sati u porostoriji O-357.

Rad možete preuzeti ovdje.

Podijeli članak