Obrana doktorske disertacije pristupnice Maje Gligora Marković

Sukladno Odluci Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci s 84. sjednice održane dana 2. srpnja 2020. godine
 
mr. sc. MAJA GLIGORA MARKOVIĆ
branit će doktortsku disertaciju 

Sustav za dinamičko generiranje objekata učenja kao potpora individualno personaliziranoj nastavi
(The system for dinamic generation of learning objects as support for individual personalized teaching)

u srijedu, 22. srpnja 2020. godine u 12:00 sati na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, Rijeka, u učionici O-S32 pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 
1. izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, predsjednica
2. prof. dr. sc. Mile Pavlić, Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci, član
3. doc. dr. sc. Nikola Kadoić, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu, vanjski član

Podijeli članak