Research Class: Predstavljanje projekta MESOC

Datum održavanja: četvrtak, 13. veljače 2020. u 10 sati u Vijećnici (O-403)
Predavač: izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić,  Odjel za informatiku
Naziv predavanja: Predstavljanje projekta MESOC

Sažetak:

Projekt Mjerenje socijalne dimenzije kulture (MESOC) razvija metodu za procjenu utjecaja na osnovi tranzicije koja je izvedena iz prethodnog Unesco Chair publication-a, koja gradi strukturni model Socijalne dimenzije kulture, definiran jednim od strateških ciljeva Europske agende.

U projektu će se koristiti model za:

  • definiranje opsega istraživanja društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi, uokvirujući i vođenje zbirke akademske i institucionalne literature i definiranje skupa studija slučaja relevantnih za ove tri crossover teme:
    • zdravlje i dobrobit
    • urbana i teritorijalna obnova
    • angažman ljudi i sudjelovanje
  • primjenu metode Delphi, u suradnji s velikim brojem eksperata iz relevantnih institucija, akademske zajednice i profesionalne domene, za definiranje dugačkog popisa varijabli prijenosa utjecaja i pokazatelja koji odražavaju temeljni pristup („teorija promjena“) anketiranih studija slučaja,
  • provedbu istraživanja putem pilot projekta unutar 10 europskih gradskih za procjenu društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi povezanih s tim trima crossover temama.

Na kraju će se predložiti (okvirni) skup izvora statističkih podataka (moguće uključujući nove koji su praktički i ekonomski izvedivi) koji bi mogli dopuniti postojeće mjere društvene vrijednosti i utjecaje kulture dodavanjem njezinih učinaka na osobno blagostanje i zdravlje, uključivanje i sudjelovanje građana, urbani identitet i socijalna kohezija. Krajnji, očekivani ishod projekta je slobodan i otvoreni pristup, internetska usluga (nazvana MESOC Toolkit) koju bi mogli  koristiti i istraživači i stručnjaci (potonji uključuje i kreatore politika i kulturne operatore od svih diljem EU) za mjerenje društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi.

Podijeli članak