GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking

GLAT – Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362)

GLAT logo

GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking (2017-1-HR01-KA201-035362) je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje općeg obrazovanja.

Trajanje: 2.10.2017. – 1.10.2019.
Koordinator projekta: Sveučilište u Rijeci – Odjel za informatiku
Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Partneri na projektu:
  • Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Sveučilište u Talinu (Estonija)
  • Pedagoški fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija)
  • Sveučilište Sv. Ćiril i Metod u Skopju (Makedonija)
  • Jugozapadno sveučilište "Neofit Rilski" u Blagoevgradu (Bugarska)
Sažetak:

Glavni cilj projekta je poticanje uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u nižim razredima osnovne škole na zabavan i atraktivan način. Očekuje se da će se na taj način dugoročno postići veći interes učenika za programiranje te odabir budućih studija i zanimanja u području IKT i STEM-a.

Najvažnije aktivnosti projekta uključuju stručno usavršavanje nastavnika koji će se upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz uporabu informacijsko-komunikacijske tehnologije, a naglasak će biti na korištenju obrazovnih strategija učenja uz pomoć igara (eng. games-based learning - GBL) te poticanju kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještine rješavanja problema.

Projektni tim okuplja europske stručnjake na području metodike nastave informatike, e učenja i GBL-a koji će raditi na razvoju silabusa i materijala za edukaciju nastavnika razredne nastave. Tijekom projekta će nastavnici okupljeni u fokus grupu sudjelovati na edukaciji oblikovanoj prema mješovitom modelu e-učenja. Ključni dio će predstavljati tri radionice koje će se održati u Hrvatskoj dok će se online dio edukacije odvijati putem sustava za e-učenje. Nastavnici iz fokus grupe će uz pomoć stručnjaka iz projektnog tima primijeniti novo stečeno znanje za razvoj scenarija učenja, a zatim osmišljene scenarije učenja provoditi u nastavi sa svojim učenicima. Povratne informacije nastavnika i učenika će se koristiti za unaprjeđenje osmišljenog e-kolegija te će poboljšana verzija silabusa s materijalima za učenje i najboljim primjerima scenarija učenja biti javno dostupna kao jedan od rezultata projekta. Navedeni materijali će biti objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku pa će ga uz hrvatske nastavnike moći koristiti i nastavnici diljem Europe.

Službene stranice projekta: glat.uniri.hr

Podijeli članak