Stand4INFO

Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području informatike

Sufinanciranje: EU iz Europskog socijalnog fonda; projekt se provodi u okviru operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala

Nositelj projekta: Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu

Koordinator 3 Odjela za informatiku, UNIRI: prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti u skladu s ciljevima HKO-a, povećanje zapošljivosti studenata informacijskih i komunikacijskih znanosti i tehnologija, budućih sudionika tržišta rada te kontinuirano unaprjeđenje kompetencija nastavnika u skladu s načelima HKO-a.

Očekivani rezultati projekta su izrađeni prijedlozi standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u području informatike, revidirani nastavni planovi i programi preddiplomskih i diplomskih studija informatike, uspostavljeno održivo partnerstvo i povezanost dionika, informiranje javnosti i dionika (nastavnika, studenata i poslodavaca) o važnosti uspostave HKO-a te nastavnici educirani o inovativnim metodama poučavanja.

Službene stranice projekta http://stand4info.foi.hr/ 

Podijeli članak